Retourneren

Indien u een product wenst te retourneren, verzoek ik u dat per email kenbaar te maken. Na ontvangst van uw email zal ik een retourfomulier toezenden dat u bij het product dient toe te voegen.

U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag dat u het product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien het product dan wel de verpakking is beschadigd door het gebruik ervan vervalt uw retourecht.

U dient het product terug te zenden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.  Na ontvangst van het product worden de (gedeeltelijke) betalingen van u, inclusief eventuele leveringskosten door ons teruggestort voor het geretourneerde product. Dit zal uiterlijk binnen 14 dagen na het retour ontvangen van het product worden terugbetaald.

Als u  gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Als u heeft gekozen voor de betaling achteraf methode dan worden de bijkomende kosten voor het achteraf betalen niet vergoed.